Bosh sahifa > Yangi kelib tushgan nashrlar > Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasiga kelib tushgan adabiyotlar katalogi

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasiga kelib tushgan adabiyotlar katalogi

2013 йил

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasiga 2013 yilda kelib tushgan adabiyotlar katalogi: (O‘zbek tilidagi yangi kitoblar, dissertatsiya va avtoreferatlarning bibliografik ko‘rsatkichi) / A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi.- Toshkent: A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi, 2013.- 168

2014 йил

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasiga 2014 yilda kelib tushgan adabiyotlar katalogi: (O‘zbek, qardosh va chet tillaridagi yangi kitoblar va avtoreferatlarning bibliografik ko‘rsatkichi) / Tuzuvchi: D. Xolmatova , Muharrir: Q. Nurimova ; A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi. - T.: A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2015. -  144 b.

2015 1-yarmida kelgan adabiyotlar

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yilda kelib tushgan adabiyotlar katalogi: (O‘zbek, qardosh va chet tillaridagi yangi kitoblar va avtoreferatlarning bibliografik ko‘rsatkichi) / Tuzuvchi : D. Xolmatova ; Muharrir : Q. Nurimova ;  A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi. - T.: A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2015. -  48 b. 

2015 yil 2- yarmida kelgan adabiyotlar

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasiga 2015 yilning ikkinchi yarmida kelib tushgan adabiyotlar katalogi: (O‘zbek, qardosh va chet tillaridagi yangi kitoblar va avtoreferatlarning bibliografik ko‘rsatkichi) / Tuzuvchi : M. Boymuxamedova ; Muharrir : Q. Nurimova ; A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi.-T.: A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2015 .-  170 b.

 2016 йил

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasiga 2016 yilda kelib tushgan adabiyotlar katalogi: (O‘zbek, qardosh va chet tillaridagi yangi kitoblar va avtoreferatlarning bibliografik ko‘rsatkichi) / Tuzuvchi : D. Xolmatova ; Muharrir : Q. Nurimova ; A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi.-T.: A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2016.  -  130 b. 

2017 yil 1 yarmida kelgan adabiyotlar 

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasiga 2017 yil 1 yarmida kelib tushgan adabiyotlar katalogi: (O‘zbek, qardosh va chet tillaridagi yangi kitoblar va avtoreferatlarning bibliografik ko‘rsatkichi) / Tuzuvchi : D.T. Yuldasheva ; Muharrir : Q.M. Nurimova ; A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi.-T.: A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2017. -  60 b.

 2017 yil 2 yarmida kelgan adabiyotlar 

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasiga 2017 yil 2 yarmida kelib tushgan adabiyotlar katalogi: (O‘zbek, xorij va qardosh tillardagi yangi kitoblar, dissertatsiya va avtoreferatlarning bibliografik ko‘rsatkichi) / A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi.-T.: A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2017. - 75 b.

2018 yilda kelgan adabiyotlar

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasiga 2018 yilda kelib tushgan adabiyotlar katalogi: (O‘zbek, qardosh va horij tillaridagi yangi kitoblar va avtoreferatlarning bibliografik ko‘rsatkichi) / Tuzuvchi : G. Yuldasheva ; Muharrir : Q. Nurimova ; Ma’sul muharrir : U.A. Teshabaeva ; Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi.-T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2019. - 123 b.

 

 

KUTUBXONA TAVSIYA ETADI
TAQVIM