Бош саҳифа > Шарқ давлатчилиги тарихидан (Темурийлар даври ва бшқ.)

Шарқ давлатчилиги тарихидан (Темурийлар даври ва бшқ.)

INSTITUTES POLITICAL AND MILITARY

 Written originally in the Mogul language

 by the Great Timour

 - Oxford: At the Clarendon-Press, M DCC LXXXIII (1783)

 

 Китоб ҳақида қисқа маълумот:

 “Темур тузуклари” матнларининг литография усулида форс ҳамда инглиз тилларида чоп этилган китоби. Ушбу китобда эски  ўзбек тилидан форс тилига хаттот Абу Толиб Хусайний томонидан ўгирилганлиги қайд этилган.

 ТЕМУР ТУЗУКЛАРИ

 - Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991

 

 Китоб ҳақида қисқа маълумот:

 Ушбу тарихий асарда Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ўтмиши, ҳарбий қўшинларни бошқариш, ҳарбий санъат усуллари  ҳамда давлатчилик қонун-қоидаларига оид кўплаб масалалар ҳикоя қилинади.

ЖИЗНЬ ТИМУРА

  СОЧ.  Л. ЛЯНГЛЭ

  - Ташкентъ: Типографiя Бр. Порцевыхъ, 1890

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

 Француз олими Л.-М. Ланглэ (1763-1824)нинг рус тилидаги “Темур ҳаёти” номли асарида Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг  ҳаёти ва фаолияти ҳақида ҳикоя қилинади.

PETIS DE LA CROIX 

  HISTOIRE DE TIMUR-BEC

  CONNU SOUS LE NOM DU GRAND TAMERLAN

  I-IV Vol.

  - Delf: Chez Reinier boitet, MDCCXXIII (1723) 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот: Француз олими Франсуа Пети де ля Кроа (1653-1713)нинг 4 жилдлик “Темур-бек тарихи    ...” номли асари Шарафиддин Али Яздийнинг Буюк соҳибқирон Амир Темур ҳақида ёзган “Зафарнома”нинг француз  тилидаги таржимасидир.

PETIS DE LA CROIX 

  HISTOIRE DE TIMUR-BEC

  CONNU SOUS LE NOM DU GRAND TAMERLAN

   I-IV Vol.

  - Delf: Chez Reinier boitet, MDCCXXIII (1723) 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот: Француз олими Франсуа Пети де ля Кроа (1653-1713)нинг 4 жилдлик “Темур-бек тарихи  ...” номли асари Шарафиддин Али Яздийнинг Буюк соҳибқирон Амир Темур ҳақида ёзган “Зафарнома”нинг француз  тилидаги таржимасидир.

 

 

РУИ ГОНСАЛЕС ДЕ КЛАВИХО

  ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ В САМАРКАНД

  КО ДВОРУ ТИМУРА (1403-1406)

  - Москва: «Наука», 1990

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот: Асарда Кастилия (Испания) элчиси Руи Гонсалес де Клавихонинг Буюк соҳибқирон Амир    Темур ҳаёти ва фаолияти ҳақидаги хотиралари ёритилган. Асар испан тилидан рус тилига таржима қилинган.

 

М.И. ИВАНИН

 

  О ВОЕННОМЪ ИСКУССТВЕ И ЗАВОЕВАНIЯХЪ

  МОНГОЛО-ТАТАРЪ И СРЕДНЕ-АЗIЯТСКИХЪ НАРОДОВЪ

  ПРИ ЧИНГИСЪ-ХАНЕ И ТАМЕРЛАНЕ

  - С.-Петербургъ: «Общественная польза», 1875

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот: Китобда Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ҳаёти ва давлат бошқарувидаги фаолияти    ёритилган.

  Муаллиф: Михаил Игнатьевич Иванин (1801-1874) – ҳарбий тарихчи, географ.

 

EDWARD G. BROWNE

 

 A HISTORY OF PERSIAN LITERATURE

 UNDER TARTAR DOMINION (A.D. 1265-1502)

 – Cambridge: At the university press, 1920

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Китобда Буюк саркарда, илм-маърифат ҳомийси Амир Темур ва унинг авлодлари томонидан темурийлар империясини    бошқариш даврлари тадқиқ қилинган.

  Муаллиф: Эдвард Гранвил Браун (1862-1926) – Буюк Британиялик ёзувчи ва шарқшунос олим.

 ГИЯСАДДИН АЛИ 

 ДНЕВНИК ПОХОДА ТИМУРА В ИНДИЮ

 - Петроград: Типография Императорской Академии наук, 1915

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Асар Буюк соҳибқирон Амир Темур замондоши Ғиёсиддин Али қаламига мансуб. Асарда Буюк соҳибқирон Амир Темур    салтанатни одилона бошқариши ҳамда Ҳиндистонга ҳарбий юриши акс эттирилган. Асарнинг форс тилидаги матни илова  қилинган.

 

АВТОБИОГРАФИЯ ТИМУРА

  БОГАТЫРСКИЕ СКАЗАНИЯ

  О ЧИНГИЗ-ХАНЕ И АКСАК-ТЕМИРЕ

 - Москва: Academia, 1934

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Китобда Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида ҳикоя қилинади.

 

 

АМИРЪ ТИМУРЪ

  Обстоятельства его жизни, походы, остановки, сраженiя и миры

  - Ташкентъ: Типо-литографiя С.И.Лахтина, 1890-1891

 

   Китоб ҳақида қисқа маълумот:

   Китобда Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида ҳикоя қилинади. Китобга эски ўзбек тилидаги “Темур    Тузуклари” илова қилинган.

 

 

 

БАБУР-НАМЕ

  - Ташкент: АН Узбекистана, 1958

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  “Бобурнома”нинг рус тилига тўлиқ ўгирилган биринчи таржимаси.

 

 

 

MEMOIRS OF ZAHIR-ED-DIN MUHAMMED BABUR

   EMPEROR OF HINDUSTAN

   WRITTEN BY HIMSELF, IN THE CHAGHATAI TURKI

   AND TRANSLETED BY JOHN LEYDEN AND WILLIAM ERSKINE

   - London: Oxford University Press, 1921

 

    Китоб ҳақида қисқа маълумот:

    “Бобурнома”нинг эски ўзбек тилидан инглиз тилига ўгирилган илк тўлиқ таржимаси.

 

ANNETTE S. BEVERIDGE

 

  THE BABAR-NAMA

  - Leyden-London: E.J. Brill, 1905

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Китобга “Бобурнома”нинг Хайдаробод (Ҳиндистон)лик хаттот Салар Жанг томонидан кўчирилган эски ўзбек тилидаги    тошбосма матни илова қилинган.

 

 

ГУЛБАДАН БЕГИМ

 

  ХУМОЮННОМА

  - Тошкент: Ўзбекистон ФА, 1959

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Kитобда Гулбадан Бегим ўз отаси Бобур, акаси Ҳумоюн ва жияни Акбарларнинг ҳаёти ва фаолиятлари ҳақида ўз    хотираларини баён этган.

  Муаллиф: Гулбадан Бегим (1523-1603) – Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг энг кенжа қизи.

 

 

 

DENKWÜRDIGKEITEN

  DES ZEHIR-EDDIN MUHAMMED BABER,

  KAISERS VON HINDUSTAN

  Aus dem Englischen von A. Kaiser.

  -        Leipzig: Hartmann, 1828

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  “Бобурнома”нинг инглиз тилидан немис тилига тўлиқ бўлмган илк таржимаси.

 

 

 

SIR H.M. ELLIOT, PROFESSOR JOHN DOWSON 

  THE HISTORY OF INDIA AS TOLD BY ITS OWN

  HISTORIANS THE MUHAMMADAN PERIOD

  Vol. I-VIII.

  - London, Trubner and CO., 1867-1873

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот: 8 жилдлик “Ҳиндистон тарихи” номли асарнинг 4-жилдида “Бобурнома” асари,    Бобурийлар давлатининг асосчиси Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва унинг авлодлари ҳақида сўз юритилган.

  Муаллифлар: Сэр Генри Маерс Эллиот (1808-1853) – Буюк Британиялик давлат арбоби, тарихчи;

  Жон Доусон (1820-1881) – Буюк Британиялик шарқшунос олим.

 

 

АБДУРАЗЗОҚ САМАРҚАНДИЙ

  МАТЛАИ САЪДАЙН ВА МАЖМАИ БАҲРАЙН

  Икки жилд

  - Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2008

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Икки жилдлик асарда Буюк соҳибқирон Амир Темурдан сўнг унинг ўрнини тўртинчи фарзанди - Шоҳрух тахтга ўтиришидан  бошлаб, ундан кейинги даврлар тарихи ёритилган.

  Муаллиф: Камолуддин Абдураззоқ Самарқандий (1413-1482) – давлат арбоби, машҳур тарихчи.

 

 

PAVET DE COURTEILLE 

  MEMOIRES DE BABER

  (ZAHIR-ED-DIN-MOHAMMED)

  Tome I-II

  - Paris: Maisonneuve & Cie, Libraires-editeurs, 1871

 

  Краткое описание книги: Первый перевод на французский язык “Бабур-наме” в двух томах.

  Переводчик: Паве-де-Куртейл, Абель Жан-Батист (фр. Abel Jean Baptiste Pavet de Courteille) (1821-1889) - французский    востоковед, тюрколог.

 

РЮИ ГОНЗАЛЕСЪ ДЕ КЛАВИХО

 ДНЕВНИКЪ ПУТЕШЕСТВIЯ КО ДВОРУ ТИМУРА

 ВЪ САМАРКАНДЪ ВЪ 1403-1406 ГГ.

 Подлинный текстъ съ переводомъ и примечанiями, составленными подъ редакцiею И.И. Срезневскаго

 - Санктпетербургъ: Типографiя Императорской академiи наук, 1881

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот: Асарда Кастилия (Испания) элчиси Руи Гонсалес де Клавихонинг Буюк соҳибқирон Амир  Темур ҳаёти ва фаолияти ҳақидаги хотиралари ёритилган. Асарнинг испан тилидан рус тилига қилинган биринчи  таржимаси.

  Таржимон: Измаил Иванович Срезневский (1812-1880) - Россиялик академик, филолог, этнограф, палеограф олим.

 

ANQUETIL DUPERRON

 

  LÉGISLATION ORIENTALE

  - Amsterdam: Marc-Michel Rey, MDCCLXXVIII (1778)

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Китобда Усмонли империяси, Эрон ва Ҳиндистон ҳудудларида Шарқ қонунчилиги қўлланилиши бўйича давлатчилик ҳуқуқи,  бошқарув тизимлари ва уларнинг асослари қиёсий таҳлил қилинган.

  Муаллиф: Авраам Гиацинт Анкетиль-Дюперрон (фр. Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron) (1731-1805) – машҳур  Франциялик шарқшунос олим.

  

ALFRED VON KREMER

 

  KULTURGESCHICHTE DES ORIENTS UNTER DEN CHALIFEN

  In 2 bänden

  - Wien: Wilhelm Braumüller, 1875-1877

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  “Халифалик даврида Шарқ маданияти тарихи” номли китобда давлат тузилишидан оила масалаларига қадар баён этилган.

  Муаллиф: Альфред фон Кремер (нем. Alfred von Kremer) 1828-1890) - Австриялик шарқшунос, давлат ва жамоат арбоби.

R.DOZY

 

  HISTOIRE DES MUSULMANS D’ESPAGNE

  Jusqu’a la conquete de l’Andalousie par les almoravides (711-1110). 3 vol.

  - Leyde: E.J. Brill, 1861

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот: Асар Испаниядаги Қурдоба (Кордова) халифалиги ва мусулмонлар тарихи ҳақида.

  Муаллиф: Рейнхарт Дози (ёки Рейнгарт Дози) (нидерл. Reinhart Pieter Anne Dozy) (1820-1883) – француз миллатига    мансуб машҳур Голландиялик шарқшунос, исломшунос, тарихчи олим, Лейден университети профессори, Петербург  ФАнинг хорижлик мухбир аъзоси.

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي‎‎

  الاحكم السلطانية و الولايت الدينية

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

 “Ал-Аҳком ас-султония вал-валаят уд-диния” (“Салтанат тузиш қонун-қоидалари ва бошқарув таълимотлари”) номли асар  Бағдоднинг бош қозиси Абул Хасан Али ибн Муҳаммад ибн Ҳабиб ал-Басрий ал-Мовардий (972/74-1058) томонидан т  тахминан XI аср охирларида Аббосийлар халифалигининг инқирозга учраши даврида ёзилган. Асар Миллий кутубхона  томонидан 2015 йил февраль ойида ЮНЕСКО “Жаҳон хотираси” дастурининг халқаро номинациясига топширилди. Ушбу  қўлёзма Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг энг қадимий китобларидан бўлиб, кўпгина экспертларнинг таҳминига кўра асар  XIII аср охирларида Бағдодда кўчирилган. Асар араб тилида.

EL-AHKAM ES-SOULTANIYA

  - Paris: Ernest Leroux, Editeur, 1901-1906

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Китоб Абул Хасан Али ибн Муҳаммад ибн Ҳабиб ал-Мовардий томонидан тахминан XI аср охирларида Аббосийлар    халифалигининг инқирозга учраши даврида ёзилган “Ал-Аҳком ас-султония вал-валаят уд-диния” (“Салтанат тузиш қонун-  қоидалари ва бошқарув таълимотлари”) номли асарнинг француз тилидаги танқидий таҳлилидир.

  Таржимон: Граф Леон Остророг (1867-1932) – поляк миллатига мансуб Франциялик шарқшунос, ҳуқуқшунос олим.

 

PETRO PERONDINO PRATENSE

 

  MAGNI TAMERLANIS SCYTHARUM IMPERATORIS VITA

   - Ex typographo Forsteriano, M D. XCVII (1597)

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида Европада илк маротаба чоп этилган китоблардан бири. Асар    лотин тилида.

  Муаллиф: Петро Перендино Пратензе (XVI - XVII асрлар) – Рим империяси олими.

على شير نوايى.  محبوب القلوب

  كاتب: ملا خالقننظر خليفه ابن استا قربان، ١٢٣٩

 

   Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  “Маҳбуб ул-қулуб” (“Қалблар маҳбуби”) асари Алишер Навоийнинг сўнгги ижодий намуналаридан бири бўлиб, уч қисимдан  ташкил топган. Асарнинг биринчи қисмида турли ижтимоий гуруҳлар ва касбларнинг таржимои ҳоли бўлиб, уларнинг ижобий  ва салбий томонлари ёритилган, иккинчи қисми маънавий масалаларга бағишланган ва учинчи қисми ҳикматли, панд-  насиҳат сўзларидан ташкил топган. Қўлёзма асар  хаттот Холиқназар Халифа ибн уста Қурбон томонидан 1239 ҳижрий йил /  таҳминан XIX аср ўрталарида кўчирилган. Китоб ишланган жойи номаълум.

 

  لى شير نوايى. محبوب القلوب 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  “Маҳбуб ул-қулуб” (“Қалблар маҳбуби”) асари Алишер Навоийнинг сўнгги ижодий намуналаридан бири бўлиб, уч қисимдан  ташкил топган. Асарнинг биринчи қисмида турли ижтимоий гуруҳлар ва касбларнинг таржимои ҳоли бўлиб, уларнинг ижобий  ва салбий томонлари ёритилган, иккинчи қисми маънавий масалаларга бағишланган ва учинчи қисми ҳикматли, панд-  насиҳат сўзларидан ташкил топган. Асар 1221 ҳижрий / 1806 милодий йилда кўчирилган. Қўлёзмада хаттот исми ва китоб  ишланган жойлар қайд этилмаган. 

نظام الملك. سياست نامه

  SIASSET NAMÈH

  TRAITÉ DE GOUVERNEMENT

  COMPOSÉ POUR LE SULTAN MELIK-SHÀH

  PAR LE VIZIR NIZAM OUL-MOULK

  - Paris: Ernest Leroux, 1891

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Низомулмулк (унинг тўлиқ исми Абу Али ал-Ҳасан ибн Али ибн Исҳоқ ат-Тусий) (1017-1092)нинг давлат бошқарувига оид    «Сиёсатнома» асарининг Франциялик шарқшунос олим Ш.А.О. Шефер (1820-1898) томонидан амалга оширилган танқидий  нашри.

PIERRE BERGERON

 

  VOYAGES FAITS PRINCIPALEMENT EN ASIE

  dans les XII, XIII, XIV, et XV siecles

  - La Haye: Jean Neaulme, MDCCXXXV (1735)

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Асар XII-XV асрларда Осиё қитъасида мавжуд бўлган давлатлар ҳақида бўлиб, машҳур сайёҳлар Б. Тудел, П. Карпини, Г.    Рубрук, М. Поло, Н. Асцелин ва бошқалар томонидан келтирилган тарихий маълумотлар асосида ёритилган.

   Муаллиф: Пьер Бержерон (1580-1637) - Франциялик адвокат, географ олим.

 

DAS KUDATKU BILIK
  DES JUSUF CHASS-HADSCHIB AUS BÄLASAGUN
  Der text in transscription herausgegeben. Theil I
  Text und übersetzung nach den handschriften von Wien und Kairo
  Theil II. Lieferung: p. 96-185 der Wiener Handschrift
  - St.Petersburg; Riga; Leipzig: Commissionaire der Kaiserlichen Akademie der Wessenschaften, 1891-1910 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот: Китобда Юсуф Хос Ҳожиб (1018-1088)нинг асари “Қутадғу билиг” (“Саодатга йўлловчи  билим”)нинг Вена ва Қоҳирадаги қўлёзмалари факсимилеси ҳамда транскрипция ва немис тилига таржималари  келтирилган. Асарда тарих, маданият, илм-фан ва бошқа масалалар билан бирга давлат бошқарувига оид кўпгина  маълумотлар ўрин олган.

  Таржимон: Радлов Василий Васильевич (1837-1918) – машҳур Россиялик шарқшунос-туркийшунос олим,    этнограф, археолог, педагог.

 

 

  SANSON  

  VOYAGE OU RELATION DE L'ETAT

  PRESENT DU ROYAUME DE PERSE

  - Paris: Chez la veuve Mabre Cramoisi, MDCXCV (1695)

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Асарда XVII аср охирларигача мавжуд бўлган эроний подшоҳликлар ҳақида қисқа маълумот берилган. Унда Осиё  қитъасининг харитаси, расмий шахсларнинг расмлари илова қилинган ҳамда лавозим ва давлатчиликка оид атамалар  келтирилган.

  Муаллиф: Николя Сансон (1600-1667) - Франциялик тарихчи ва хариташунос олим. 

 

 

 

HISTOIRE DE L'ASIE CENTRALE

  (AFGHANISTAN, BOUKHARA, KHIVA, KHOQAND)

  depuis les dernières années du règne de Nadir Chah (1153), jusqu'en 1233 de l'Hégire (1740-1818)

  - Paris: Ernest Leroux, 1876

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Асарда XVIII – XIX  асрлар даврида Марказий Осиё минтақасида мавжуд бўлган давлатлар ҳақида маълумотлар берилган.    Асар форс тилидан француз тилига Франциялик шарқшунос олим Ш.А.О. Шефер (1820-1898) томонидан амалга  оширилган.

  Муаллиф: Мир Абдулкарим Бухорий (XVIII аср иккинчи ярми - 1830) – Бухоролик тарихчи ва сайёҳ.

   

VOYAGES DE FRANÇOIS BERNIER

  CONTENANT LA DESCRIPTION DES ÉTATS DU GRAND MOGOL

  2 Vol.

- Amsterdam: Paul Marret, MDCCXXIV (1723-1724) 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот: Асар муаллифи 1658-1667 йиллар даврида Бобурийлар давомчиси Аврангзеб подшоҳнинг  шахсий табиби бўлиб ишлаган. Асарда Бобурийлар салтанати ҳақида муҳим маълумотлар жамланган.

  Муаллиф: Франсуа Бернье (1620-1688) - Франциялик табиб, файласуф, сайёҳ, ёзувчи.

 

 

C. D'OHSSON 

HISTOIRE DES MONGOLS

DEPUIS TCHINGUIZ-KHAN JUSQU'A TIMUR BEY OU TAMERLAN

IV Vol.

La Haye et Amsterdam: Les Freres van Cleef, 1834-1835 

Китоб ҳақида қисқа маълумот: 4 жилдлик “Мўғуллар тарихи - Чингизхондан Амир Темургача” номли асарда нафақат тарих, балки ўша давр халқлари, турмуш шароитлари, давлат бошқаруви ва ҳоказоларга оид қимматли маълумотлар жамланган.

Муаллиф: Абрахам Константин Д'Оссон (1779-1851) – Швеция ФА аъзоси, дипломат, шарқшунос-тарихчи олим.

 

 

GEORGE N. CURZON

 

  PROBLEMS OF THE FAR EAST

  Japan – Korea – China

  - Westminister: Archibald Constable and Co., MDCCCXCVI (1896)

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  “Узоқ Шарқ муаммолари” номли асарда Япония, Корея ва Хитой давлатларининг XIX аср охирларидаги ҳолати ёритилган.    Китобга давлатчиликка оид расмлар илова қилинган.

  Муаллиф: Джордж Натаниэл Керзон (1859-1925) – машҳур Буюк Британиялик ёзувчи, сайёҳ ва давлат арбоби.

MRS. BISHOP (ISABELLA L. BIRD) 

  KOREA & HER NEIGHBOURS

  II Vol.

  - London: John Murray, 1898

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  “Корея ва унинг қўшинлари” номли асарда Корея ва атрофдаги давлатларнинг XIX аср охирларидаги ҳолати ёритилган.    Китобга расмлар илова қилинган.

  Муаллиф: Изабелла Люси Бёрд (1831-1904) – Буюк Британиялик ёзувчи, табиатшунос олима.

  

JOHN HENRY GRAY

 

  CHINA A HISTORY OF THE LOWS, MANNERS

  AND CUSTOMS OF THE PEOPLE

  II Vol.

  - London: Macmillan and Co., 1878

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  “Хитой тарихи ...” номли асарда Хитой тарихи ва давлатчиликка оид масалалар баён этилган. Китобга Хитой давлатчилигига   оид расмлар илова қилинган.

  Муаллиф: Джон Генри Грей (1866-1934) – Буюк Британиялик шоир, ёзувчи.

 

УЛОЖЕНIЕ ТИМУРА (ТАМЕРЛАНА)

  - Казань: Типо-литографiя Императорского Университета, 1894

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Китоб Франциялик шарқшунос олим Луи-Матье Ланглэ (1763-1824) томонидан “Темур тузуклари”нинг форс тилидан  француз тилига амалга оширилган таржимасидан рус тилига ўгирилган таржимасидир.

BARTHÉLEMY D' HERBELOT

 

  BIBLIOTHEQUE ORIENTALE

  - Paris: Par la Compagnie des Libraires, M.DC.XCVII (1697)

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Китоб Бартелеми д'Эрблонинг энг катта машҳур асарларидан бири “Шарқ кутубхонаси” ёки “Универсаль луғат” бўлиб, ушбу  асарга бутун умрини бағишлаган. Энциклопедияда асосан Шарқ ўлкаларида яшаб, ижод этган олимлар, давлат ва жамоат  арбоблари ҳақида  маълумотлар келтирилган.

  Муаллиф: Бартелеми д'Эрбло де Моленвиль (1625-1695) – Франциялик шарқшунос олим, Париж университети    профессори, шарқ тиллари ва тарихини фан сифатида ўрганган биринчи европалик шарқшунослардан.

 

АВТОБIОГРАФIЯ ТАМЕРЛАНА

  (Род. въ 1333, ум. въ 1405 г.)

  Перевод съ тюркскаго Нила Лыкошина

 - Ташкентъ: Типографiя С.И. Петухова, 1894

 

  Китоб ҳақида қисқа маълумот:

  Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида ҳикоя қилувчи “Амир Темур автобиографияси” номли  асарининг рус шарқшунос олими Н.С. Лыкошин (1870-1922) томонидан эски ўзбек тилидан рус тилига амалга оширган т  таржимасидир.

 

 

 

 

     

 

 

 

КУТУБХОНА ТАВСИЯ ЭТАДИ
ТАҚВИМ