Бош саҳифа > Ўрта асрларда Мавороуннаҳр ҳудудида давлатчилик масалалари

Ўрта асрларда Мавороуннаҳр ҳудудида давлатчилик масалалари
Шифр

Манба ҳақида маълумот

Расм
1

Пи-2806

INSTITUTES POLITICAL AND MILITARY

Written originally in the Mogul language

by the Great Timour

- Oxford: At the Clarendon-Press, M DCC LXXXIII (1783)

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Темур тузуклари” матнларининг литография усулида форс ҳамда инглиз тилларида чоп этилган китоби. Ушбу китобда эски ўзбек тилидан форс тилига хаттот Абу Толиб Хусайний томонидан ўгирилганлиги қайд этилган.

2 Пя-11729

ТЕМУР ТУЗУКЛАРИ

- Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Ушбу тарихий асарда Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ўтмиши, ҳарбий қўшинларни бошқариш, ҳарбий санъат усуллари ҳамда давлатчилик қонун-қоидаларига оид кўплаб масалалар ҳикоя қилинади.
3 Пу-8832

ЖИЗНЬ ТИМУРА

СОЧ.  Л. ЛЯНГЛЭ

- Ташкентъ: Типографiя Бр. Порцевыхъ, 1890

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Француз олими Л.-М. Ланглэ (1763-1824)нинг рус тилидаги “Темур ҳаёти” номли асарида Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида ҳикоя қилинади.

4

Пи-2500 (4 жилд)

PETIS DE LA CROIX

HISTOIRE DE TIMUR-BEC

CONNU SOUS LE NOM DU GRAND TAMERLAN

I-IV Vol.

- Delf: Chez Reinier boitet, MDCCXXIII (1723)

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Француз олими Франсуа Пети де ля Кроа (1653-1713)нинг 4 жилдлик “Темур-бек тарихи ...” номли асари Шарафиддин Али Яздийнинг Буюк соҳибқирон Амир Темур ҳақида ёзган “Зафарнома”нинг француз тилидаги таржимасидир.
5 Пу-2676

NARRATIVE OF THE EMBASSY OF RUY GONZALEZ DE CLAVIJO

TO THE COURT OF TIMOUR, AT SAMARKAND A.D. 1403-6

- London, Printed for the Hakluyt society, M.DCCCLIX (1859)

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асарда Кастилия (Испания) элчиси Руи Гонсалес де Клавихонинг Буюк соҳибқирон Амир Темур ҳаёти ва фаолияти ҳақидаги хотиралари ёритилган. Асар испан тилидан ингилиз тилига таржима қилинган.
6 Пя-11454

РУИ ГОНСАЛЕС ДЕ КЛАВИХО

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ В САМАРКАНД

КО ДВОРУ ТИМУРА (1403-1406)

- Москва: «Наука», 1990

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асарда Кастилия (Испания) элчиси Руи Гонсалес де Клавихонинг Буюк соҳибқирон Амир Темур ҳаёти ва фаолияти ҳақидаги хотиралари ёритилган. Асар испан тилидан рус тилига таржима қилинган.
7 Пу-9712

М.И. ИВАНИН

О ВОЕННОМЪ ИСКУССТВЕ И ЗАВОЕВАНIЯХЪ

МОНГОЛО-ТАТАРЪ И СРЕДНЕ-АЗIЯТСКИХЪ НАРОДОВЪ

ПРИ ЧИНГИСЪ-ХАНЕ И ТАМЕРЛАНЕ

- С.-Петербургъ: «Общественная польза», 1875

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ҳаёти ва давлат бошқарувидаги фаолияти ёритилган.

Муаллиф: Михаил Игнатьевич Иванин (1801-1874) – ҳарбий тарихчи, географ.
8 OLb-15

EDWARD G. BROWNE

A HISTORY OF PERSIAN LITERATURE

UNDER TARTAR DOMINION (A.D. 1265-1502)

– Cambridge: At the university press, 1920

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Буюк саркарда, илм-маърифат ҳомийси Амир Темур ва унинг авлодлари томонидан темурийлар империясини бошқариш даврлари тадқиқ қилинган.

Муаллиф: Эдвард Гранвил Браун (1862-1926) – Буюк Британиялик ёзувчи ва шарқшунос олим.
9

Пу-2973

(3 жилд)

DENKWÜRDIGKEITEN FÜR DIE KRIEGSKUNST

UND KRIEGSGESCHICHTE

- Berlin: In der Realschulbuchhandlung, 1817-1818

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Пруссия бош қўмондонлиги томонидан чоп этилган “Ҳарбий санъат ва ҳарбий тарих хотиралари” номли китобида Соҳибқирон Амир Темурнинг ҳарбий санъати ҳақида гапирилган.

10  Пя-8571

ГИЯСАДДИН АЛИ

ДНЕВНИК ПОХОДА ТИМУРА В ИНДИЮ

- Петроград: Типография Императорской Академии наук, 1915

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асар Буюк соҳибқирон Амир Темур замондоши Ғиёсиддин Али қаламига мансуб. Асарда Буюк соҳибқирон Амир Темур салтанатни одилона бошқариши ҳамда Ҳиндистонга ҳарбий юриши акс эттирилган. Асарнинг форс тилидаги матни илова қилинган.
 
11  Пя-8585

АВТОБИОГРАФИЯ ТИМУРА

БОГАТЫРСКИЕ СКАЗАНИЯ

О ЧИНГИЗ-ХАНЕ И АКСАК-ТЕМИРЕ

- Москва: Academia, 1934

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида ҳикоя қилинади.
 
12  Пу-2665

АМИРЪ ТИМУРЪ

Обстоятельства его жизни, походы, остановки, сраженiя и миры

- Ташкентъ: Типо-литографiя С.И.Лахтина, 1890-1891

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида ҳикоя қилинади. Китобга эски ўзбек тилидаги “Темур Тузуклари” илова қилинган.
 
13  Пя-10102

БАБУР-НАМЕ

- Ташкент: АН Узбекистана, 1958

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Бобурнома”нинг рус тилига тўлиқ ўгирилган биринчи таржимаси.
 
14

Пя-11672 (2 жилд)

MEMOIRS OF ZAHIR-ED-DIN MUHAMMED BABUR

EMPEROR OF HINDUSTAN

WRITTEN BY HIMSELF, IN THE CHAGHATAI TURKI

AND TRANSLETED BY JOHN LEYDEN AND WILLIAM ERSKINE

- London: Oxford University Press, 1921

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Бобурнома”нинг эски ўзбек тилидан инглиз тилига ўгирилган илк тўлиқ таржимаси.

 
15  Пя-11629

ANNETTE S. BEVERIDGE

THE BABAR-NAMA

- Leyden-London: E.J. Brill, 1905

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобга “Бобурнома”нинг Хайдаробод (Ҳиндистон)лик хаттот Салар Жанг томонидан кўчирилган эски ўзбек тилидаги тошбосма матни илова қилинган.

 
16  Пя-10232

ГУЛБАДАН БЕГИМ

ХУМОЮННОМА

- Тошкент: Ўзбекистон ФА, 1959

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Гулбадан Бегим ўз отаси Бобур, акаси Ҳумоюн ва жияни Акбарларнинг ҳаёти ва фаолиятлари ҳақида ўз хотираларини баён этган.

Муаллиф: Гулбадан Бегим (1523-1603) – Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг энг кенжа қизи.

 
17  Пу-2661

DENKWÜRDIGKEITEN

DES ZEHIR-EDDIN MUHAMMED BABER,

KAISERS VON HINDUSTAN

 Aus dem Englischen von A. Kaiser.

- Leipzig: Hartmann, 1828

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Бобурнома”нинг инглиз тилидан немис тилига тўлиқ бўлмган илк таржимаси.

 
18

OHa-182

БАБЕРЪ-НАМЭ

Предисловiе Н. Ильминскаго

- Казанъ: Казанский духовный академия, 1856

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Машҳур рус шарқшунос олими Ильминский Николай Иванович (1822-1891) томонидан тошбосма усулда нашр этилган “Бобурнома” асари.

 
19

Пу-2714

MEMOIRS OF ZEHIR-ED-DIN MUHAMMED BABER

EMPEROR OF HINDUSTAN

WRITTEN BY HIMSELF, IN THE JAGHATAI TURKI

and translated, partly by the late John Leyden, partly by William Erskine

- London: Published by Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, Paternoster row; and Cadell and Co., 1826

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Эски ўзбек тилидан инглиз тилига тўлиқ таржима қилинган “Бобурнома” асари.

Таржимонлар: Джон Лейден  (1775-1811) - Шотландиялик шарқшунос олим;

Уильям Эрскин (1773-1852) - Шотландиялик шарқшунос олим, тарихчи.

 
20

В-3713/3 (8 жилд)

SIR H.M. ELLIOT, PROFESSOR JOHN DOWSON

THE HISTORY OF INDIA AS TOLD BY ITS OWN

HISTORIANS THE MUHAMMADAN PERIOD

Vol. I-VIII.

- London, Trubner and CO., 1867-1873

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

8 жилдлик “Ҳиндистон тарихи” номли асарнинг 4-жилдида “Бобурнома” асари, Бобурийлар давлатининг асосчиси Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва унинг авлодлари ҳақида сўз юритилган.

Муаллифлар: Сэр Генри Маерс Эллиот (1808-1853) – Буюк Британиялик давлат арбоби, тарихчи;

Жон Доусон (1820-1881) – Буюк Британиялик шарқшунос олим.

 
21

OHa-66

IBN HASAN, SIR E. DENISON ROSS

THE CENTRAL STRUCTURE OF THE MUGHAL EMPIRE AND ITS PRACTICAL WORKING UP TO THE YEAR 1657

- London, Oxford University Press, 1936

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асарда Бобурийлар давлатининг тузилиши ва бошқарув тизимлари тадқиқ қилинган.

Муаллифлар: Ибн Хасан – Ҳиндистонлик тарихчи олим;

Эдвард Денисон Росс (1871-1940) – Буюк Британиялик шарқшунос, тилшунос олим.

 
22  Пя-11534

АБДУРАЗЗОҚ САМАРҚАНДИЙ

МАТЛАИ САЪДАЙН ВА МАЖМАИ БАҲРАЙН

Икки жилдлик. 1-қисм

- Тошкент: “Фан” нашриёти, 1969

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асарда Соҳибқирон Амир Темурдан сўнг унинг ўрнини тўртинчи фарзанди - Шоҳрух тахтга ўтиришидан бошлаб, ундан кейинги даврлар тарихи ёритилган.

Муаллиф: Камолуддин Абдураззоқ Самарқандий (1413-1482) – давлат арбоби, машҳур тарихчи.

 
23  Пя-11686 (2 жилд)

АБДУРАЗЗОҚ САМАРҚАНДИЙ

МАТЛАИ САЪДАЙН ВА МАЖМАИ БАҲРАЙН

Икки жилд

- Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2008

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Икки жилдлик асарда Буюк соҳибқирон Амир Темурдан сўнг унинг ўрнини тўртинчи фарзанди - Шоҳрух тахтга ўтиришидан бошлаб, ундан кейинги даврлар тарихи ёритилган.

Муаллиф: Камолуддин Абдураззоқ Самарқандий (1413-1482) – давлат арбоби, машҳур тарихчи.

 
24

Пу-11552 (2 жилд)

A. PAVET DE COURTEILLE

MEMOIRES DE BABER

(ZAHIR-ED-DIN-MOHAMMED)

Tome I-II

- Paris: Maisonneuve & Cie, Libraires-editeurs, 1871

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Бобурнома”нинг илк икки жилдлик француз тилига таржимаси.

Таржимон: Паве-де-Куртейл, Абель Жан-Батист (фр. Abel Jean Baptiste Pavet de Courteille) (1821-1889) – Франциялик шарқшунос-туркийшунос олим.

 
25

Пу-3694

РЮИ ГОНЗАЛЕСЪ ДЕ КЛАВИХО

ДНЕВНИКЪ ПУТЕШЕСТВIЯ КО ДВОРУ ТИМУРА

ВЪ САМАРКАНДЪ ВЪ 1403-1406 ГГ.

Подлинный текстъ съ переводомъ и примечанiями, составленными подъ редакцiею И.И. Срезневскаго

- Санктпетербургъ: Типографiя Императорской академiи наук, 1881

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асарда Кастилия (Испания) элчиси Руи Гонсалес де Клавихонинг Буюк соҳибқирон Амир Темур ҳаёти ва фаолияти ҳақидаги хотиралари ёритилган. Асарнинг испан тилидан рус тилига қилинган биринчи таржимаси.

Таржимон: Измаил Иванович Срезневский (1812-1880) - Россиялик академик, филолог, этнограф, палеограф олим.

 
26  Пи-2401

ANQUETIL DUPERRON

LÉGISLATION ORIENTALE

- Amsterdam: Marc-Michel Rey, MDCCLXXVIII (1778)

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Шарқ қонунчилиги қўлланилиши бўйича давлатчилик ҳуқуқи, бошқарув тизимлари ва уларнинг асослари қиёсий таҳлил қилинган.

Муаллиф: Авраам Гиацинт Анкетиль-Дюперрон (фр. Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron) (1731-1805) – машҳур Франциялик шарқшунос олим.

 
27  Па-3247

PETRO PERONDINO PRATENSE

MAGNI TAMERLANIS SCYTHARUM IMPERATORIS VITA

 - Ex typographo Forsteriano, M D. XCVII (1597)

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида Европада илк маротаба чоп этилган китоблардан бири. Асар лотин тилида.

Муаллиф: Петро Перендино Пратензе (XVI - XVII асрлар) – Рим империяси олими.

 
28  Пв-233

على شير نوايى.  محبوب القلوب

كاتب: ملا خالقننظر خليفه ابن استا قربان، ١٢٣٩

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Маҳбуб ул-қулуб” (“Қалблар маҳбуби”) асари Алишер Навоийнинг сўнгги ижодий намуналаридан бири бўлиб, уч қисимдан ташкил топган. Асарнинг биринчи қисмида турли ижтимоий гуруҳлар ва касбларнинг таржимои ҳоли бўлиб, уларнинг ижобий ва салбий томонлари ёритилган, иккинчи қисми маънавий масалаларга бағишланган ва учинчи қисми ҳикматли, панд-насиҳат сўзларидан ташкил топган. Қўлёзма асар  хаттот Холиқназар Халифа ибн уста Қурбон томонидан 1239 / 1823 йилда кўчирилган. Китоб ишланган жойи номаълум.

 
29  Пв-53

على شير نوايى. محبوب القلوب

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Маҳбуб ул-қулуб” (“Қалблар маҳбуби”) асари Алишер Навоийнинг сўнгги ижодий намуналаридан бири бўлиб, уч қисимдан ташкил топган. Асарнинг биринчи қисмида турли ижтимоий гуруҳлар ва касбларнинг таржимои ҳоли бўлиб, уларнинг ижобий ва салбий томонлари ёритилган, иккинчи қисми маънавий масалаларга бағишланган ва учинчи қисми ҳикматли, панд-насиҳат сўзларидан ташкил топган. Асар 1221 / 1806 йилда кўчирилган. Қўлёзмада хаттот исми ва китоб ишланган жойлар қайд этилмаган.

 
30  Пв-243

نظام الملك. سياست نامه

SIASSET NAMÈH

TRAITÉ DE GOUVERNEMENT

COMPOSÉ POUR LE SULTAN MELIK-SHÀH

PAR LE VIZIR NIZAM OUL-MOULK

- Paris: Ernest Leroux, 1891

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Низомулмулк (унинг тўлиқ исми Абу Али ал-Ҳасан ибн Али ибн Исҳоқ ат-Тусий) (1017-1092)нинг давлат бошқарувига оид «Сиёсатнома» асарининг Франциялик шарқшунос олим Ш.А.О. Шефер (1820-1898) томонидан амалга оширилган танқидий нашри.

 
31  Пи-3150

PIERRE BERGERON

VOYAGES FAITS PRINCIPALEMENT EN ASIE

dans les XII, XIII, XIV, et XV siecles

- La Haye: Jean Neaulme, MDCCXXXV (1735)

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асар XII-XV асрларда Осиё қитъасида мавжуд бўлган давлатлар ҳақида бўлиб, машҳур сайёҳлар Б. Тудел, П. Карпини, Г. Рубрук, М. Поло, Н. Асцелин ва бошқалар томонидан келтирилган тарихий маълумотлар асосида ёритилган.

Муаллиф: Пьер Бержерон (1580-1637) - Франциялик адвокат, географ олим.

 
32  OLc-3

DAS KUDATKU BILIK

DES JUSUF CHASS-HADSCHIB AUS BÄLASAGUN

Der text in transscription herausgegeben. Theil I

Text und übersetzung nach den handschriften von Wien und Kairo

Theil II. Lieferung: p. 96-185 der Wiener Handschrift

- St.Petersburg; Riga; Leipzig: Commissionaire der Kaiserlichen Akademie der Wessenschaften, 1891-1910

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Юсуф Хос Ҳожиб (1018-1088)нинг асари “Қутадғу билиг” (“Саодатга йўлловчи билим”)нинг Вена ва Қоҳирадаги қўлёзмалари факсимилеси ҳамда транскрипция ва немис тилига таржималари келтирилган. Асарда тарих, маданият, илм-фан ва бошқа масалалар билан бирга давлат бошқарувига оид кўпгина маълумотлар ўрин олган.

Таржимон: Радлов Василий Васильевич (1837-1918) – машҳур Россиялик шарқшунос-туркийшунос олим, этнограф, археолог, педагог.

 
33  Пе-3258

SANSON

VOYAGE OU RELATION DE L'ETAT

PRESENT DU ROYAUME DE PERSE

- Paris: Chez la veuve Mabre Cramoisi, MDCXCV (1695)

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асарда XVII аср охирларигача Ўрта Шарқ ҳудудларида мавжуд бўлган подшоҳликлар ҳақида қисқа маълумот берилган. Унда Осиё қитъасининг харитаси, расмий шахсларнинг расмлари илова қилинган ҳамда лавозим ва давлатчиликка оид атамалар келтирилган.

Муаллиф: Гийом Сансон (1633-1703) - Франциялик тарихчи, географ.

 
34  Пу-2705

HISTOIRE DE L'ASIE CENTRALE

(AFGHANISTAN, BOUKHARA, KHIVA, KHOQAND)

depuis les dernières années du règne de Nadir Chah (1153), jusqu'en 1233 de l'Hégire (1740-1818)

- Paris: Ernest Leroux, 1876

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асарда XVIII – XIX  асрлар даврида Марказий Осиё минтақасида мавжуд бўлган давлатлар ҳақида маълумотлар берилган. Асар форс тилидан француз тилига Франциялик шарқшунос олим Ш.А.О. Шефер (1820-1898) томонидан амалга оширилган.

Муаллиф: Мир Абдулкарим Бухорий (XVIII аср иккинчи ярми - 1830) – Бухоролик тарихчи ва сайёҳ.

 
35  Пи-2503 (2 жилд)

VOYAGES DE FRANÇOIS BERNIER

CONTENANT LA DESCRIPTION DES ÉTATS DU GRAND MOGOL

2 Vol.

- Amsterdam: Paul Marret, MDCCXXIV (1723-1724)

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асар муаллифи 1658-1667 йиллар даврида Бобурийлар давомчиси Аврангзеб подшоҳнинг шахсий табиби бўлиб ишлаган. Асарда Бобурийлар салтанати ҳақида муҳим маълумотлар жамланган.

Муаллиф: Франсуа Бернье (1620-1688) - Франциялик табиб, файласуф, сайёҳ, ёзувчи.

 
36

Пу-2667

(4 жилд)

ёки

В-1650/3 (4 жилд)

C. D'OHSSON

HISTOIRE DES MONGOLS

DEPUIS TCHINGUIZ-KHAN JUSQU'A TIMUR BEY OU TAMERLAN

IV Vol.

- La Haye et Amsterdam: Les Freres van Cleef, 1834-1835

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

4 жилдлик “Мўғуллар тарихи - Чингизхондан Амир Темургача” номли асарда нафақат тарих, балки ўша давр халқлари, турмуш шароитлари, давлат бошқаруви ва ҳоказоларга оид қимматли маълумотлар жамланган.

Муаллиф: Абрахам Константин Д'Оссон (1779-1851) – Швеция ФА аъзоси, дипломат, шарқшунос-тарихчи олим.

 
37  Пу-1720

УЛОЖЕНIЕ ТИМУРА (ТАМЕРЛАНА)

- Казань: Типо-литографiя Императорского Университета, 1894

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Франциялик шарқшунос олим Луи-Матье Ланглэ (1763-1824) томонидан “Темур тузуклари”нинг форс тилидан француз тилига амалга оширилган таржимасидан рус тилига ўгирилган таржимасидир.

 
38  Пе-3313

BARTHÉLEMY D' HERBELOT

BIBLIOTHEQUE ORIENTALE

- Paris: Par la Compagnie des Libraires, M.DC.XCVII (1697)

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Бартелеми д'Эрблонинг энг катта машҳур асарларидан бири “Шарқ кутубхонаси” ёки “Универсаль луғат” бўлиб, ушбу асарга бутун умрини бағишлаган. Энциклопедияда асосан Шарқ ўлкаларида яшаб, ижод этган олимлар, давлат ва жамоат арбоблари ҳақида  маълумотлар келтирилган.

Муаллиф: Бартелеми д'Эрбло де Моленвиль (1625-1695) – Франциялик шарқшунос олим, Париж университети профессори, шарқ тиллари ва тарихини фан сифатида ўрганган биринчи европалик шарқшунослардан.

 
39 Пу-12039 (В-311/3)

АВТОБIОГРАФIЯ ТАМЕРЛАНА

(Род. въ 1333, ум. въ 1405 г.)

Перевод съ тюркскаго Нила Лыкошина

- Ташкентъ: Типографiя С.И. Петухова, 1894

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Буюк соҳибқирон Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида ҳикоя қилувчи “Амир Темур автобиографияси” номли асарининг рус шарқшунос олими Н.С. Лыкошин (1870-1922) томонидан эски ўзбек тилидан рус тилига амалга оширган таржимасидир.

 
40

Пу-12068

(B 419/3)

DR. GUSTAV WEIL

Geschichte der islamitischen Völker von Mohammed

bis zur Zeit des Sultans Selim

- Stuttgardt: Rieger'sche Verlagsbuchhandlung, 1866

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Шарқ давлатлари тарихи ва уларнинг раҳбарлари ҳақида гапирилган бўлиб, 421-бетдан 440-бетларда Амир Темур ҳақида маълумот қайд этилган.

Муаллиф: Д-р Густав Вейль (1808-1889) - немис шарқшунос олими, шарқ тиллари бўйича Гейдельберг университети профессори.

 
41  В-21618/3

СИАСЕТ-НАМЭ

КНИГА О ПРАВЛЕНИИ

ВАЗИРА XI СТОЛЕТИЯ НИЗАМ АЛ-МУЛЬКА

Перевод, введение в изучение памятника

и примечания проф. Б.Н. Заходера

- Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук, 1949

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Низомулмулк (тўлиқ исми: Абу Али ал-Ҳасан ибн Али ибн Исҳоқ ат-Тусий, 1017-1092)нинг давлат бошқарувига оид «Сиёсатнома» асарининг рус тилига таржимаси.

Таржимон: Борис Николаевич Заходер (1898-1960) - россиялик шарқшунос, тарихчи олим.

 
42

Пу-12055

(В-387/3)

MIRZA MUHAMMAD HAIDAR, DUGHLAT

THE TARIKHI-I-RASHIDI

A history of the Moghuls of Central Asia

The translation by E. Denison Ross

- London: Sampson Low, marston and Company, 1895

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Ўрта асрлар Мўғилистон ёки “Ёрканд хонлиги”нинг давлат арбоби ва қўмондони  Мирзо Муҳаммад Ҳайдар Дуғлот (1500–1551)нинг “Тарихи Рашидий” асарининг инглиз тилига танқидий таржимаси.

Таржимон: Эдвард Денисон Росс (1871-1940) – Буюк Британиялик шарқшунос, тилшунос олим.

 
43

Пу-12016

(В-130/3)

М. ВЕНЮКОВ

ОПЫТЪ ВОЕННАГО ОБОЗРЕНIЯ РУССКИХЪ ГРАНИЦЪ ВЪ АЗIИ

- С.-Петербургъ: Типографiя В.Бензобразова, 1873

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Марказий Осиё ҳудудида XIV - XIX асрларда мавжуд бўлган давлатлар ҳақида маълумотлар берилган.

Муаллиф: Михаил Иванович Венюков (1832-1901) - сайёҳ, ҳарбий географ.

 
44

OHa-110

TAMERLANE OR TIMUR THE GREAT AMIR

Translated by J.H. Sanders from the Arabic life by Ahmad ibn Arabshah

- London: Luzac & Co., 1936

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Ибн Арабшоҳнинг “Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур” (“Темур тарихида тақдир ажойиботлари”) асарининг инглиз тилига таржимаси.

Муаллиф: Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Арабшоҳ (1392-1450) – араб ёзувчиси, тарихчи.

Таржимон: Джон Херн Сандерс (1888-1976) - британиялик ёзувчи.

 
45

Пи-2371

FRANÇOIS PÉTIS

THE HISTORY OF GENGHIZCAN

the great first emperor of the ancient Moguls and Tartars

- London: J. Darby, MDCCXXII (1722)

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Мовароуннаҳр ҳамда унинг атроф ҳудудларида XIII – XV асрлардаги тарихий жараёнлар акс этган асарнинг француз тилидан инглиз тилига таржимаси.

Муаллиф: Франсуа Пети (1622-1695) – шарқшунос, таржимон, тарихчи.

Муҳаррир: Франсуа Пети де ла Круа (1653-1713) – шарқшунос, таржимон, тарихчи, Франсуа Петининг ўғли.

Таржимон: Пенелопа Обин (1679-1731) – инглиз ёзучиси, драматург, шоира ва таржимон.

 
46

Пу-2700

NUMI MUHAMMEDANI,

qui in Academiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae

Museo Asiatico asservantur

- Petropoli: litteris Academicis, MDCCCXXVI (1826)

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асарда Сомонийлар, Хоразмшоҳлар, Темурийлар, Бобурийлар ва бошқаларнинг пул тангалари ўрганилган. Китобда барча тангаларнинг тадқиқ қилинган ёзма тавсифлари келтирилган. Китоб уч бобдан иборат бўлиб, унга шахслар, географик номлар, шарқ тилидаги атама ва иборалар рўйхати илова қилинган. Асар лотин тилида.

Муаллиф: Христиан Данилович Френ (1782-1851) - немис милатига мансуб Россиялик машҳур шарқшунос, нумизмат олим.

 
47

Пв-13

رشيد الدين فضل الله همدانى

جامع التوارخ (المشتهر بتأريخ غازانية)

کاتب: محمود ابن بهادر القمری٬ ۱۳۰۴

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Рашидуддин Фазлуллоҳ Ҳамадонийнинг “Жоме ут-таворих” (“Тарихлар тўплами”) қўлёзмасида асосан Мўғул империяси, Эрондаги Ҳулокуийлар ҳамда мўғуллар босқинига қадар мавжуд бўлган Ғазнавийлар, Салжуқийлар, Хоразмшоҳлар, Ғўрийлар ва бошқалар тарихи ёритилган.

Қўлёзма хаттот Маҳмуд ибн Баҳодир ал-Қамарий томонидан 1304 / 1886 йил билан якунланганлиги қайд этилган. Китобда асар қаерда кўчирилганлиги ҳақида маълумот берилмаган.

Муаллиф: Рашидуддин Фазлуллоҳ ибн Абулхайр Ҳамадоний (1247-1318) – Эрон давлат арбоби, табиб, энциклопедик олим.

 
48  Пв-6

میرخواند

روضة الصفا

۱۹۰۴ لکهنع٬ -

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Мирхонднинг “Равзат ус-сафо” (тўлиқ номи: “Равзат ус-сафо фи сийрат ул-анбиё ва-л-мулук ва-л-хула-фо” - “Пайғамбарлар, подшоҳлар ва халифаларнинг таржимаи ҳоли ҳақида жаннат боғи”) асарида дунёнинг “яратилиши”дан то 1523 йилга қадар Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларида бўлиб ўтган ижтимоий-сиёсий воқеалар кенг баён этилган. Асар тошбосма усулда 1904 йилда Лакҳнау шаҳри (Ҳиндистон)да чоп этилган.

Муаллиф: Мир Муҳаммад ибн Саййид Бурҳониддин Ховандшоҳ ибн Камолуддин Маҳмуд ал-Балҳий – Мирхонд (1433-1498) – Темурийлар даврини кенг ёритган машҳур тарихчи.

 
49  Пв-138

Амир Темур саройида фаолият юритган олимлар асарлари тўплами

Сборник произведений учёных, работавших при дворе Амира Темура

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Тўпламда Соҳибқирон Амир Темурнинг саройида хизмат қилган олимларнинг асарлари жамланган. Унда Амир Темур фаолиятлари ҳамда илм-фан ҳомийси сифатидаги маълумотлар берилган. Қўлёзма хаттот Муҳаммад Амин томонидан 1227 / 1812 йилда Қўқон шаҳрида кўчирилган. Қўлёзма араб ва форс тилларида тузилган.

 
50  Пв-142

تاريخ مير سيد شريف راقم

اوراتبه گی: ۱۲۴۰ -

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Қўлёзмада Соҳибқирон Амир Темур ва Темурийлар давридан 1646 йилга қадар даврдаги Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқ давлатларида юз берган тарихий жараёнлар ёритилган. Қўлёзма хаттот Ғариб Абдулвоҳид томонидан 1311 / 1894 йилда Ўратепа шаҳрида кўчирилган. Қўлёзма форс тилида тузилган.

 
51  Пв-91

بیاز

۱۱۹۷

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Қўлёзмада турли адабий, тарихий, бадиий жанрларга оид матнлар жамланган. Унинг 36 “б” ва 37 “а” саҳифаларида Бобур набираси Акбаршоҳ ҳақида баён этилган. Китоб 1197 / 1880 йилда кўчирилган.

 
КУТУБХОНА ТАВСИЯ ЭТАДИ
ТАҚВИМ